ပြောင်းဖူး၊

  • Corn Planter

    ပြောင်းဖူးစိုက်ပျိုးသူ

    ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်စက်မှုစက်မျိုးစေ့များသည် ၂၊ ၃/၄၊ ၅၊ ၆ နှင့် ၇ နှင့် ၈ တန်းဖြစ်သည်။ ဖြန့်ဖြူးယူနစ်, အစေ့ခြေ, disc ကို coulters နှင့် discs တွေကို, ဓာတ်မြေသြဇာ box ကိုပါဝင်သည်။ မျိုးစေ့စက်များကိုစက်စနစ်ဖြင့်လည်ပတ်သည်။ အဆိုပါစက်စိုက်ပျိုးသုံးပွင့်ဆိုင်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။ လယ်ပြင်သို့အလွယ်တကူသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ စက်မှုမျိုးစေ့များကိုတိကျသောမျိုးစေ့များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းစက်ကိုပြောင်း၊ နေကြာ၊ ဝါ၊ သကြား beet၊ ပဲပုပ်၊ မြေပဲနှင့်ကြက်ကဲ့သို့သောမျိုးစေ့အမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုးရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
  • Corn Planter

    ပြောင်းဖူးစိုက်ပျိုးသူ

    ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်စက်မှုစက်မျိုးစေ့များသည် ၂၊ ၃/၄၊ ၅၊ ၆ နှင့် ၇ နှင့် ၈ တန်းဖြစ်သည်။ ဖြန့်ဖြူးယူနစ်, အစေ့ခြေ, disc ကို coulters နှင့် discs တွေကို, ဓာတ်မြေသြဇာ box ကိုပါဝင်သည်။ မျိုးစေ့စက်များကိုစက်စနစ်ဖြင့်လည်ပတ်သည်။ အဆိုပါစက်စိုက်ပျိုးသုံးပွင့်ဆိုင်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။ လယ်ပြင်သို့အလွယ်တကူသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ စက်မှုမျိုးစေ့များကိုတိကျသောမျိုးစေ့များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းစက်ကိုပြောင်း၊ နေကြာ၊ ဝါ၊ သကြား beet၊ ပဲပုပ်၊ မြေပဲနှင့်ကြက်ကဲ့သို့သောမျိုးစေ့အမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုးရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။